Home » Uncategorized » Inspiratietuinen Plantarium

Inspiratietuinen Plantarium

18 juli 2017 Uncategorized

Bijzondere inspiratietuinen op het Plantarium te Hazerswoude-dorp

Binnen het thema ‘Storytelling’ zijn we op zoek gegaan naar bekende mensen die een bijzonder verhaal hebben verteld met hun leven wat ons allemaal inspireert. Dit jaar heb ik een inspiratietuin mogen ontwerpen voor Nelson Mandela en Joop Zoetemelk. Wat een uidaging om die figuren, die natuurlijk zelf niet te zien zijn maar hun ideeën en hun werelden wel, om te zetten in een fantasietuin.

Plantarium is een internationale plantenvakbeurs waar nieuwe planten en toepassingen daarvan worden getoond aan kwekers, handelaren en eindgebruikers.

Joop Zoetemelk

Ondanks het feit dat Joop Zoetemelk het grootste deel van zijn leven in Frankrijk woont hebben veel Nederlanders hem in het hart gesloten.
De “Franse Nederlander “ die Joop is, heeft eenvoudige maar waardevolle eigenschappen.: hij is nuchter, spreekt klare taal, is een harde werker, een natuurmens en een ongelooflijk sportman.

Iedereen weet dat hij in 1980 de Tour de France won. Maar hij was ook zesmaal tweede en heeft daarnaast honderden andere wedstrijden op zijn naam geschreven. In de tuin van Joop zien we zijn eenvoud terug. De stille polderjongen die wereldberoemd is geworden in de Franse bergen. Met het geel van zijn trui als bekroning.

Nelson Mandela

Iedereen kent Nelson Mandela, de strijder tegen apartheid in Zuid Afrika . Zijn leven stond in dienst van het samenbrengen van verschillende bevolkingsgroepen, van blank en zwart. Minder bekend is dat hij in zijn periode van gevangenschap tuinierde. Op smal stukje grond en in oude olievaten kweekte hij groenten en andere planten die hij leuk vond. Een klein stukje voor zichzelf waar hij voor kon zorgen, zijn rust kon vinden en van kon uitdelen aan anderen. Daarom is het ook zo bijzonder om juist voor hem een tuin te mogen maken. Een tuin waar zijn leven, karakter en liefde voor planten tot uitdrukking komt. Een tuin waarin zwart en wit wordt samengebracht en gevierd met veelkleurigheid.

Plantarium 2016 “De Crash”

De oude economie is “gecrasht” en we moeten nieuwe vormen bedenken om duurzaam met de natuur om te gaan. We weten allang dat we zorgvuldiger moeten omgaan met onze omgeving maar we zijn traag in onze verandering. De groene kracht van de natuur is tijdloos en kan alles veranderen. Het moet ons inspireren tot nieuwe ideeën.

Onze georganiseerde wereld wordt verbeeld in een stadsplein met bomen. De orde is ruw verstoord door de gecrashte auto die het einde aangeeft van het tijdperk van de fossiele brandstoffen. Het beeld van glazen kantoorgevels en spiegels aan de wanden suggereren de gebouwen om het plein en laten onszelf zien. Het woekerende groen rondom de auto laat zien dat in kracht van planten de oplossing ligt. De groene kracht neemt de macht over…


admin